Қазақша  Русский  
Алматы облысы  <br>Райымбек ауданы <br>әкімдігінің Білім бөлімі
Алматы облысы
Райымбек ауданы
әкімдігінің Білім бөлімі

ҚР Мемлекеттік рәміздері
eye 

Мектеп атауы  Сайт мекен-жайы
1 Абай ат ом abai-raiymbek.mektebi.kz
2 Ақсай ом aksai-raiymbek.mektebi.kz
3 Ақтасты ом aktasty-raiymbek.mektebi.kz
4 С.Әшімбаев ат.ом ashimbaev-raiymbek.mektebi.kz
5 Ұ.Бағаев ат.ОМ bagaev-raiymbek.mektebi.kz
6 Қ.Байғабылұлы ат.ОМ baigabyluly-raiymbek.mektebi.kz
7 Бестөбе ОМ bestobe-raiymbek.mektebi.kz
8 С.Бейсембетұлы ат. ОМ baisembetuly-raiymbek.mektebi.kz
9 Бөлексаз ОМ boleksaz-raiymbek.mektebi.kz
10 А.А.Барманбекұлы ат.ОМГ barmanbekuly-raiymbek.mektebi.kz
11 К.Байшығанұлы ат.ОМ baishyganuly-raiymbek.mektebi.kz
12 Т.Жанұзақов ат.ОМ zhanuzakov-raiymbek.mektebi.kz
13 Жаменке  ОМ zhamenke-raiymbek.mektebi.kz
14 Жаңа Текес ОМ zhana-tekes-raiymbek.mektebi.kz
15 Жалаулы ОМ zhalauly-raiymbek.mektebi.kz
16 Ө.Жаңабаев ат.ОМ zhanabaev-raiymbek.mektebi.kz
17 Ж.Ермегияев ат.ОМ raiymbek-ermegiyaev.mektebi.kz
18 О.Жандосов ат.ОМ zhandosov-raiymbek.mektebi.kz
19 І.Жұмағұлов ат.ОМ zhumagulov-kokpiyaz.mektebi.kz
20 №2 Кеген ОМ tumenbai-raiymbek.mektebi.kz
21 №3 Кеген ОМ kegen3-raiymbek.mektebi.kz
22 Қайнар ОМ kainar-raiymbek.mektebi.kz
23 Көксай ОМ koksai-raiymbek.mektebi.kz
24 Көмірші ОМ komirshi-raiymbek.mektebi.kz
25 Көшкінов ат.ОМ koshkinov-raiymbek.mektebi.kz
26 Қарқара ОМ karkara-raiymbek.mektebi.kz
27 Қарабұлақ  ОМ karabulak-raiymbek.mektebi.kz
28 Т.Мұсақұлов ат.ОМ musakulov-raiymbek.mektebi.kz
29 Ә.Ниязбеков ат.ОМ niyazbekov-raiymbek.mektebi.kz
30 А.Нүсіпбеков ат.ОМ nusipbekov-raiymbek.mektebi.kz
31 М.Орманов ат.ОМ ormanov-raiymbek.mektebi.kz
32 Н.Өмірзақов  ат.ОМ omirzakov-raiymbek.mektebi.kz
33 С.Сауранбаев ат.ОМ sauranbaev-raiymbek.mektebi.kz
34 Сарыжаз ОМ saryzhaz-akbeiyt.mektebi.kz
35 Б.Соқпақбаев ат.ОМ sokpakbaev-raiymbek.mektebi.kz
36 Талды  ОМ taldy-kensu.mektebi.kz
37 Тасашы ОМ tasashy-sarykol.mektebi.kz
38 Тұйық ОМ tuyik-raiymbek.mektebi.kz
39 А.Түркебаев ат.ОМ turkebaev-raiymbek.mektebi.kz
40 Ш.Уалиханов ат.ОМ ualihanov-raiymbek.mektebi.kz
41 Шәлкөде ОМ shalkode-raiymbek.mektebi.kz
42 Қ.Шорманов ат.ОМ shormanov-raiymbek.mektebi.kz
43 Бөескөл орталау мектебі beskol-raiymbek.mektebi.kz
44 Жайдақбұлақ орталау мектебі  zhaidakbulak-raiymbek.mektebi.kz
45 М.Мақатаев ат.ОМ makataev-raiymbek.mektebi.kz
 

 

Copyright © 2017, Алматы облысы Райымбек ауданының білім бөлімі

 

КІРУ